SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

HARMONIA RESIDENCE

PROJEKAT:

CENOVNIK ZA KUPOVINU APARTMANA

CENOVNIK ZA KUPOVINU GARAŽA

Plaćanje u ratama do kraja završetka izgradnje:

 • I rata 40% – prilikom zaključenja predugovora
 • II rata 20% – po završenim konstruktivnim radovima
 • III rata 20% – po završenim radovima na vodovodnoj, kanalizacionoj i niskonaponskoj mreži i nakon zastakljivanja
 • IV rata 15% – po završenim unutrašnjim radovima a pre nameštaja
 • V rata – 5% – prilikom preuzimanja apartmana

Plaćanje u 2 (dve) rate – Popust -2%

 • I rata 50% – prilikom zaključenja predugovora
 • II rata 50% – po završenim konstruktivnim radovima

Avansno plaćanje – Popust -5%

 • I rata 100% – prilikom zaključenja predugovora

POPUST ZA REZERVACIJE DO 01.09.2021. -5%

Popusti:

 • Popust za kupovinu 2-3 apartmana -2%
 • Popust za kupovinu 4-6 apartmana -4%
 • Popust za kupovinu 7+ apartmana -5%
 • Popust za plaćanje u 2 (dve) rate -2%
 • Popust za avansno plaćanje -5%
 • Popust za kupovinu garažnog mesta do 01.09.2021. -10%

Popusti za količinu apartmana se mogu sabirati sa popustima za plaćanje.

Pogledajte dostupne apartmane

A 01

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 21.48 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Ukupno – 33.31 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.965,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 02

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.52 m2
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 47.160,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 03

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 39.075,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 04

Kupatilo – 3.04 m2
Dnevni boravak – 18.76 m2
Ukupno – 21.80 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 32.700,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 05

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Ukupno – 24.89 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 37.335,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 06

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 22.61 m2
Ukupno – 26.00 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 39.000,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 07

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 21.48 m2
Spvaća soba – 8.44 m2
Ukupno – 31.31 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 46.965,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 08

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.52
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 47.160,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 09

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 39.075,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 10

Kupatilo – 3.04 m2
Dnevni boravak – 18.76 m2
Ukupno – 21.80 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 32.700,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 11

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Ukupno – 24.89 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 37.335,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 12

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 22.61m2
Ukupno – 26.00 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.500,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 39.000,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

Pogledajte dostupne apartmane

A 13

Kupatilo – 3.82 m2
Dnevni boravak – 20.35 m2
Ukupno – 24.17 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 38.670,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 14

Kupatilo – 3.82 m2
Dnevni boravak – 19.31 m2
Spavaća soba – 8.52
Ukupno – 31.45 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 50.320,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 15

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 25.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 40.080,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 16

Kupatilo – 3.04 m2
Dnevni boravak – 18.76 m2
Ukupno – 21.80 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 34.880,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 17

Kupatilo – 3.74 m2
Dnevni boravak – 19.82 m2
Spavaća soba – 9.91 m2
Terasa – 6.61 m2
Ukupno – 40.08 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 64.120,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 18

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 18.55 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Terasa – 2.44 m2
Ukupno – 32.71 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 52.330,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 19

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.62
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 50.300,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 20

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 41.680,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 21

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.96 m2
Terasa – 4.05 m2
Ukupno – 37.49 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 59.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 22

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.38 m2
Terasa – 5.02
Ukupno – 29.92 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 47.870,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 23

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Terasa – 4.90 m2
Ukupno – 29.79 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 47.660,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 24

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 18.55 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Terasa – 2.33 m2
Ukupno – 32.71 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 52.330,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 25

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.62 m2
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 50.300,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 26

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 41.680,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 27

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.96 m2
Terasa – 4.05 m2
Ukupno – 37.49 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 59.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 28

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.38 m2
Terasa- 5.02 m2
Ukupno – 29.92 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 47.870,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 29

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Terasa – 4.90 m2
Ukupno – 29.79 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.600,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 47.660,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

Pogledajte dostupne apartmane

A 30

Kupatilo – 3.82 m2
Dnevni boravak – 20.35 m2
Ukupno – 24.17 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 39.880,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 31

Kupatilo – 3.82 m2
Dnevni boravak – 19.31 m2
Spavaća soba – 8.52
Ukupno – 31.45 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 51.890,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 32

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 42.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 33

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.98 m2
Terasa – 4.10 m2
Ukupno – 37.56 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 61.970,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 34

Kupatilo – 3.74 m2
Dnevni boravak – 19.82 m2
Spavaća soba – 9.91 m2
Terasa – 6.61 m2
Ukupno – 40.08 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 66.100,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 35

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 18.55 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Terasa – 2.44 m2
Ukupno – 32.71 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 53.970,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 36

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.62
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 51.870,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 37

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 42.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 38

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.96 m2
Terasa – 4.05 m2
Ukupno – 37.49 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 61.850,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 39

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.38 m2
Terasa – 5.02
Ukupno – 29.92 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.300,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 40

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Terasa – 4.90 m2
Ukupno – 29.79 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.100,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 41

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 18.55 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Terasa – 2.33 m2
Ukupno – 32.71 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 53.970,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 42

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.62 m2
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 51.870,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 43

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 42.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 44

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.96 m2
Terasa – 4.05 m2
Ukupno – 37.49 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 61.850,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 45

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.38 m2
Terasa- 5.02 m2
Ukupno – 29.92 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.360,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 46

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Terasa – 4.90 m2
Ukupno – 29.79 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.100,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

Pogledajte dostupne apartmane

A 47

Kupatilo – 3.82 m2
Dnevni boravak – 20.35 m2
Ukupno – 24.17 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 39.880,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 48

Kupatilo – 3.82 m2
Dnevni boravak – 19.31 m2
Spavaća soba – 8.52
Ukupno – 31.45 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 51.890,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 49

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 42.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 50

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.98 m2
Terasa – 4.10 m2
Ukupno – 37.56 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 61.970,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 51

Kupatilo – 3.74 m2
Dnevni boravak – 19.82 m2
Spavaća soba – 9.91 m2
Terasa – 6.61 m2
Ukupno – 40.08 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 66.100,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 52

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 18.55 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Terasa – 2.44 m2
Ukupno – 32.71 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 53.970,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 53

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.62
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 51.870,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 54

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 42.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 55

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.96 m2
Terasa – 4.05 m2
Ukupno – 37.49 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 61.850,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 56

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.38 m2
Terasa – 5.02
Ukupno – 29.92 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.300,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 57

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Terasa – 4.90 m2
Ukupno – 29.79 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.100,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 58

Kupatilo – 3.39 m2
Dnevni boravak – 18.55 m2
Spavaća soba – 8.44 m2
Terasa – 2.33 m2
Ukupno – 32.71 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 53.970,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 59

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 19.30 m2
Spavaća soba – 8.62 m2
Ukupno – 31.44 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 51.870,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 60

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 22.53 m2
Ukupno – 26.05 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 42.980,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 61

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 20.96 m2
Spavaća soba – 8.96 m2
Terasa – 4.05 m2
Ukupno – 37.49 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 61.850,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 62

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.38 m2
Terasa- 5.02 m2
Ukupno – 29.92 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.360,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

A 63

Kupatilo – 3.52 m2
Dnevni boravak – 21.37 m2
Terasa – 4.90 m2
Ukupno – 29.79 m2

Cena po m2 sa PDV-om: 1.650,00 eur
Ukupna cena sa PDV-om: 49.100,00 eur
Navedena cena je sa PDV-om za neopremljen apartman.

Status – Dostupno za kupovinu

to-topto-top
Datum dolaska:
Broj noći: